Biodiversitate

Dezvoltarea cadrului de management şi monitorizare a ariilor naturale protejate, şi în special a siturilor Natura 2000, impune derularea unor importante acţiuni, precum: dezvoltarea structurilor administrative, elaborarea/revizuirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, realizarea infrastructurii specifice, întocmirea de studii specifice, inventariere, cartografiere, întreprinderea de măsuri speciale de conservare a speciilor şi a habitatelor naturale, realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a publicului etc.