Procedura de reînnoire/atestare pentru elaborarea studiilor de mediu

În data de 18.02.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare.

Acest proiect de act normativ poate fi accesat pe pagina oficială a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la secțiunea “Transparentă” , domeniul “Proiecte de acte normative” la următorul link: http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-ordin-privind-aprobarea-conditiilor-de-elaborare-a-studiilor-de-mediu-a-criteriilor-de-atestare-a-persoanelor-fizice-si-juridice-si-a-componentei-si-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-comisiei-de-atest/3187.

De asemenea, în Art.7, alin (3) din Proiectul de Ordin, se precizează faptul că: “Persoanele fizice şi juridice care intenționează să elaboreze studii de mediu transmit o solicitare comisiei de înregistrare, în care se menționează tipurile de studii de mediu pentru care se face solicitarea. Solicitarea va fi însoţită de CV din care să rezulte experienţa şi domeniul studiilor universitare de lungă durată pe care le deţin.”

Conform Art.7, alin (7) din Proiectul de Ordin se mai evidențiază faptul că, “în vederea continuării activității de elaborare a studiilor de mediu, până la operaționalizarea comisiei de atestare, persoanele fizice și juridice care dețin certificate de înregistrare emise conform Ordinului nr.1026/2009 transmit Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor o solicitare în acest sens, conform alin (3).”

În Proiectul de Ordin sunt stabilite o serie de aspecte privind:

  1. Este constituită Comisia de atestare care funcţionează în cadrul asociaţiei profesionale din domeniul protecţiei mediului, recunoscută la nivel naţional și se aprobă componența și regulamentul privind organizarea, funcţionarea acesteia, prevăzute în anexa nr 1.
  2. Sunt aprobate cerințele necesare pentru desemnarea asociațiilor profesionale din domeniul protecției mediului, prevăzute la anexa nr 2.
  3. Sunt aprobate condițiile de elaborare a studiilor de mediu şi criteriile de atestare a persoanelor fizice și juridice, prevăzute în anexa nr 3.
  4. Sunt aprobate domeniile de expertiză prevăzute în anexa nr 4.
  5. Este aprobat modelul certificatului de atestare prevăzut în anexa nr 5.

A zecea conferinta globala a membrilor parteneriatului pentru servicii ecosistemice (ESP)

In perioada 21-25 octombrie 2019 s-a desfasurat la Hannovra ce-a de a 10 conferinta a Parteneriatului pentru Servicii Ecosistemice. Conferinta globala a adunat peste 750 experti la nivel global din Europa, Australia, America de sud si de nord, Africa si Asia.

Echipa MULTIDIMENSION a participat prezentatndu-si atat rezultatele privind metodele aplicate in evaluarea ecosistemelor si a serviciilor ecosistemice cat si prin oferta de colaborare extinsa la nivel european si global in ziua dedicata Market place organizata de ESP.

În Munții Țarcu a apărut, de puțin timp, un țarc. Nu e vorba de un joc de cuvinte, ci de spațiul pe care WWF-România îl pregătește pentru reintroducerea zimbrului în zonă, în regim de semilibertate și, ulterior, de libertate deplină. Comuna Armeniș din Caraș-Severin va fi prima gazdă a unor exemplare de zimbru (Bison bonasus) venite din mai multe țări europene, urmând ca, în câțiva ani să trăiască ca specie sălbatică integrată.
Eliberarea zimbrilor în spațiile special amenajate (foto) va avea loc anul acesta, în luna mai și face parte din programul Rewilding Europe – o inițiativă unică în Europa a WWF (World Wide Fund for Nature) alături de Wild Wonders of Europe, Ark Nature și Conservation Capital. Programul își propune ca un milion de hectare de teren abandonat temporar sau definitiv ori pur și simplu nefolosit în prezent, să fie redat faunei sălbatice. Dintre cele cinci zone model alese, două – Delta Dunării și Carpații Meridionali – se află pe teritoriul României.

http://wwf.ro/?214950%2FZimbrul-se-intoarce-in-Caras-Severin