PRIORITY ACTION FRAMEWORK ON CO-FINANCING NATURA 2000 NETWORK

 

 

 

Studiu privind estimarea costurilor impuse de aplicarea măsurilor de conservare  pentru specii și habitate și specii de interes comunitar, conform prevederilor articolului 8 din Directiva Habitate, cu accent pe habitatele și speciile prioritare  (art.8 alin. 3 din Directiva Habitate), pentru determinarea necesarului de finanțare al rețelei Natura 2000

 

 

Beneficiar: Ministerul Mediului Apelor si Padurilor


Raport Final


 

 

 

1