Procedura de reînnoire/atestare pentru elaborarea studiilor de mediu

În data de 18.02.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare.

Acest proiect de act normativ poate fi accesat pe pagina oficială a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la secțiunea “Transparentă” , domeniul “Proiecte de acte normative” la următorul link: http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-ordin-privind-aprobarea-conditiilor-de-elaborare-a-studiilor-de-mediu-a-criteriilor-de-atestare-a-persoanelor-fizice-si-juridice-si-a-componentei-si-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-comisiei-de-atest/3187.

De asemenea, în Art.7, alin (3) din Proiectul de Ordin, se precizează faptul că: “Persoanele fizice şi juridice care intenționează să elaboreze studii de mediu transmit o solicitare comisiei de înregistrare, în care se menționează tipurile de studii de mediu pentru care se face solicitarea. Solicitarea va fi însoţită de CV din care să rezulte experienţa şi domeniul studiilor universitare de lungă durată pe care le deţin.”

Conform Art.7, alin (7) din Proiectul de Ordin se mai evidențiază faptul că, “în vederea continuării activității de elaborare a studiilor de mediu, până la operaționalizarea comisiei de atestare, persoanele fizice și juridice care dețin certificate de înregistrare emise conform Ordinului nr.1026/2009 transmit Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor o solicitare în acest sens, conform alin (3).”

În Proiectul de Ordin sunt stabilite o serie de aspecte privind:

  1. Este constituită Comisia de atestare care funcţionează în cadrul asociaţiei profesionale din domeniul protecţiei mediului, recunoscută la nivel naţional și se aprobă componența și regulamentul privind organizarea, funcţionarea acesteia, prevăzute în anexa nr 1.
  2. Sunt aprobate cerințele necesare pentru desemnarea asociațiilor profesionale din domeniul protecției mediului, prevăzute la anexa nr 2.
  3. Sunt aprobate condițiile de elaborare a studiilor de mediu şi criteriile de atestare a persoanelor fizice și juridice, prevăzute în anexa nr 3.
  4. Sunt aprobate domeniile de expertiză prevăzute în anexa nr 4.
  5. Este aprobat modelul certificatului de atestare prevăzut în anexa nr 5.