Programe de cercetare aplicativa

Echipa MULTIDIMENSION a participat la programe de cercetare in parteneriat cu Universitatea din Bucuresti. Dintre acestea putem mentiona programul BioMoveFix - 72 PED proiect finantat prin PNCDI III 2017, mai multe informatii veti gasi in pagina specifica a programului - BioMoveFix In cadrul programului INTERREG - CAMARO-D, echipa MULTIDIMENSION a prestat servicii de cercetare stiintifica cu tema: Interdependentele dintre utilizarea terenului (acoperirea cu vegetatie) si efectele negative precum eroziunea, inundatiile, compactarea solului, scurgerile de suprafata, aparitia speciilor de plante invazive si poluarea apei, in bazinul hidrografic al raului Negru, avand ca beneficiari si parteneri: Agentia de protectie a mediului Covasna, Agentia Nationala de Meteorologie si Directia de gospodarire Apa Covasna.      

Sisteme suport decizional

Putem dezvolta pentru dumneavoastra sisteme integrate de gestiune atat a cunostiintelor cat si a datelor pe cere le utilizati in procesul de gestiune resurselor, utilizate pentru modelarea proceselor complexe necesare intelegerii mediului natural, cat si a gestinii sistemelor socio-economice.      

Consultanta de mediu

MULTIDIMENSION este o companie specializată ce se axează pe cercetare și consultanță în domeniul ecologiei și protecției mediului și pe transferul de expertiză dinspre experţii naţionali, personalităţi marcante ale comunităţii ştiinţifice în domeniul ecologiei, protecţiei mediului (cu o experienta vastă în cercetarea în teren) și utilizatorii cunoaşterii implicaţi în gestiunea avansată a zonelor speciale de protecţie și implicit ai resurselor naturale.  

Avize si autorizatii de mediu

Suntem atestati de Ministerul Mediului si Padurilor pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii actelor de reglementare din domeniul protectiei mediului:
 • Aviz de mediu
 • Acord de mediu
 • Autorizație de mediu
 • Autorizație integrată de mediu
 • Aviz Natura2000
 • Aviz de mediu pentru planuri si programe (se obtine in urma derularii procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA)
Studii de mediu
In vederea realizarii studiilor de impact pentru protectia mediului, organizatia noastra este inregistrata in Registrul elaboratorilor de studii de impact pentru protectia mediului (pozitia 434), astfel pentru obtinerea actelor administrative emise de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului suntem autorizati sa efectuam urmatoarele studii de mediu: Raport de mediu (RM)
Raport cu privire asupra impactului asupra mediului (RIM) Bilant de mediu (BM)
Raportul de amplasament (RA) Evaluare adecvata (EA)

Evaluarea sustenabilitatii

Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt:
 1. Fără sărăcie
 2. Foame Zero
 3. Bună sănătate și bunăstare
 4. Educație de calitate
 5. Egalitatea sexelor
 6. Apă curată și canalizare
 7. Energie accesibilă și curată
 8. Munca decentă și creșterea economică
 9. Industrie, inovație și infrastructură
 10. Reducerea inegalității
 11. Orașe și Comunități Durabile
 12. Consum responsabil și producție
 13. Adaptarea la schimbari climatice
 14. Viața sub apă
 15. Viața pe pământ
 16. Pace, justiție și instituții puternice
 17. Parteneriate pentru Obiective

Metode:

 1. Evaluarea ciclului de viata(LCA)
 2. Evaluarea ciclului de viață economic intrări-ieșiri (EIO-LCA)
 3. Evaluarea ciclului de viață bazat pe exergie (exergy-based LCA)
 4. Amprenta ecologică (Ecological Footprint)
 5. Amprenta de carbon (Carbon Footprint)
 6. Amprenta de apă (Water Footprint)
 7. Evaluarea ciclului de viață social (S-LCA)
 8. Amprenta materialelor (MF)
 9. Cererea de energie cumulativă (CED)
 10. Costul ciclului de viață - mediul (E-LCC)
Unde aplicam Evaluarea ciclului de viață (LCA) Unde aplicam Amprenta de carbon (CF)
 • ISO14067:2018-Gazele cu efect de seră-Amprenta de carbon a produselor-Cerințe și orientări pentru cuantificare-CF
Unde aplicam Evaluarea ciclului de viață social (S-LCA)  
Alatura-te noua in protejarea mediului!
Ce putem face
or contact us