Studii de fezabilitate

Conceptul de studiu de fezabilitate presupune efectuarea unei analize complexe de marketing, comerciale, tehnice, de management si financiare a unui obiectiv de investitii, privit ca un sistem dinamic si deschis de productie si comercializare de bunuri si servicii, precum si a factorilor angajati (resurse umane, capital, resurse materiale si energetice etc.), cu mentionarea aspectelor juridice definitorii, desfasurata pe un anumit orizont de timp, luand in considerare inclusiv factorii de risc si incertitudine. Echipa noastra specializata pentru consultanta are o experienta recunoscuta in realizarea acestor tipuri de studii.

Avize si autorizatii de mediu

Suntem atestati de Ministerul Mediului si Padurilor pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii actelor de reglementare din domeniul protectiei mediului:
  • Aviz de mediu
  • Acord de mediu
  • Autorizație de mediu
  • Autorizație integrată de mediu
  • Aviz Natura2000
  • Aviz de mediu pentru planuri si programe (se obtine in urma derularii procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA)

Consultanta de mediu

MULTIDIMENSION este o companie specializată ce se axează pe cercetare și consultanță în domeniul ecologiei și protecției mediului și pe transferul de expertiză dinspre experţii naţionali, personalităţi marcante ale comunităţii ştiinţifice în domeniul ecologiei, protecţiei mediului (cu o experienta vastă în cercetarea în teren) și utilizatorii cunoaşterii implicaţi în gestiunea avansată a zonelor speciale de protecţie și implicit ai resurselor naturale.

Studii de mediu

In vederea realizarii studiilor de impact pentru protectia mediului, organizatia noastra este inregistrata in Registrul elaboratorilor de studii de impact pentru protectia mediului (pozitia 434), astfel pentru obtinerea actelor administrative emise de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului suntem autorizati sa efectuam urmatoarele studii de mediu:

Raport de mediu (RM)
Raport cu privire asupra impactului asupra mediului (RIM) Bilant de mediu (BM)
Raportul de amplasament (RA) Evaluare adecvata (EA)
Join us in protecting the environment!
Learn more
or contact us