Utilizarea resurselor naturale de apă atât în industria de producție cât și pentru consum,determină fără îndoială, un impact asupra mediului. Conștientizarea efectelor acestui impact, sau „amprentei”, acestuia reprezintă un prim pas în elaborarea unor strategiilor care să ducă la reducerea acestor efecte. Referitor la resursele de apă, acest lucru poate fi posibil numai prin măsurarea utilizării acesteia și a impactului acestei utilizări pe ciclurile de viață ale produselor, proceselor și organizațiilor.

ISO 14046: 2014 oferă principii, cerințe și orientări legate de evaluarea amprentei de apă pentru produse, procese şi  organizații bazate pe evaluarea ciclului de viață (LCA) (https://www.iso.org/standard/43263.html)

ISO 14046 se referă la reducerea utilizării apei proaspete pentru producție. Ca urmare a implementării acestui standard în industrie, apa este economisită pentru generația viitoare. Apa este considerată ca fiind una dintre resursele naturale cele mai importante din lume, prin urmare implementarea acestui standard internațional va identifica impactul potențial și se vor lua măsuri de control in vederea economisirii resurselor de apei.

Beneficii ca urmare a implementării standardului ISO14046:

– permite evaluarea, științifică și obiectivă, a impactului asupra apei asociat cu un produs sau o organizație;

– evaluează și pregătește-te pentru riscurile viitoare pentru consumul de apă;

– identifică modalități de a reduce impactul asupra mediului datorat consumului excesiv al resurselor naturale  de apă;

– îmbunătățește calitatea mediului prin eficientizarea utilizării apei la nivel de produs, proces și organizație.

Alatura-te noua in protejarea mediului!
Ce putem face
or contact us