Familia Standardelor ISO 14060 este utilizată pentru cuantificarea, monitorizarea, raportarea și validarea emisiilor și eliminărilor de gaze cu efect de seră (GES) pentru a sprijini dezvoltarea durabilă printr-o economie cu emisii reduse de carbon. Utilizarea familiei ISO 14060 presupune:

– îmbunătățirea integritătii mediului prin cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră;

– îmbunătățirea credibilității, monitorizării, raportării și validării emisiilor de gazelor cu efect de seră (GES);

– facilitarea dezvoltării și implementării strategiilor și planurilor de gestionare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES);

– facilitarea capacității de a urmări performanța și progresul în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).(International Standard ISO14067, First Edition 2018-08).

Familia Standardelor ISO 14060 poate avea aplicare în :

1. Deciziile unei companii în vederea identificării oportunităților de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)  precum și în creșterea profitului companiei prin reducerea consumului de energie;

2. Managementul riscului de carbon, prin  identificarea și gestionarea riscurilor și oportunităților;

3. Realizarea unor registre voluntare de raportare a emisiilor gazelor cu efect de seră (GES);

4. Piețele de GES, cum ar fi cumpărarea și vânzarea de certificate sau credite GES;

Alatura-te noua in protejarea mediului!
Ce putem face
or contact us