Metoda de evaluare ”exergy-based LCA”, utilizează analiza exergiei asociată întregului lanț de producție și consum din cadrul LCA. Analiza exergiei este bazată pe a doua lege a termodinamicii (condițiile în care are loc transformarea energiei termice în energie mecanică) și este utilizată pentru a evita problemele din analiza energiei (ex. identificarea ineficiențelor termodinamice ale proceselor) (N. Salehi et al, 2018 citat din Dewulf et al. 2008, Morosuk et al. 2016).

“Exergia” este definită ca fiind lucrul mecanic maxim care aduce sistemul în echilibru termodinamic cu mediul.

Energia” este definită ca fiind capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic la trecerea dint-o stare dată în altă stare.

Ca și comparație a termenilor “exergia” este dependentă de proprietățile mediului în timp ce „energia” este independentă de proprietățile mediului. “Exergia” mai poate fi definită și ca o măsură a calității energiei în timp ce „energia” este definită ca o măsură a cantității de energie (N. Salehi et al, 2018 citat din Frangopoulos, 2009).

Reprezentarea grafică metoda de evaluare ”exergy-based LCA”, fluxuri de exergie de transfer și fluxuri de exergie de distrugere/degradare
Alatura-te noua in protejarea mediului!
Ce putem face
or contact us