Modelele dezvoltate de către echipa MULTIDIMENSION sunt adaptate pentru a raspunde urmatoarelor metode:

Life Cycle Assessment (LCA) este o metodă standardizată internațional (ISO14040; ISO14044) de evaluare a sustenabilității, care ia în considerare ciclul de viață al unui produs sau serviciu. În cadrul acestei metode sunt evaluate toate etapele apariției unui produs, de la preluarea resurselor de baza, producerea bunului, utilizarea lui de către oameni, până la reciclarea/eliminarea deșeurilor. De asemenea, această metodă poate ajuta la creșterea eficienței producerii unor bunuri, reducerea utilizării materiilor prime și a consumului de energie, reducerea unor costuri de producție, sau rezolvarea unor probleme de mediu (ILCD Handbook: General guide for Life Cycle Assessment – Detailed guidance, 2010).

Submetode de evaluare a sustenabilității pentru LCA (Life Cycle Assessment):

– Metoda de evaluare ”cradle-to-cradle” a unui produs sau serviciu, este o metodă asemănătoare cu metoda ”cradle-to-grave”, însă diferența constă în faptul că ultima etapă de eliminare a deșeurilor este înlocuită cu etapa de reciclare (C.Cao, 2017).

– Metoda de evaluare ”cradle-to-grave” a unui produs sau serviciu, acoperă întreg ciclul de viață (de la extracția resurselor până la eliminarea deșeurilor), și este utilizată în sisteme de producție (C.Cao, 2017).

– Metoda de evaluare ”cradle-to-gate” a unui produs sau serviciu, acoperă parțial ciclul de viață (de la extragerea resurselor la produsul final fabricat) (C.Cao, 2017).

– Metoda de evaluare ”well-to-wheel”, face referire la estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a eficienței energetice pe întreaga durată de viață a unui vehicul.

– Metoda de evaluare ”gate-to-gate” a unui produs sau serviciu, este o parte din metodologia LCA care face referire la fabricarea produselor, și care poate fi corelată cu celelalte etape din cadrul LCA (ex. extragerea resurselor, distribuția, utilizarea) (Jiménez-González et al, 2000).

Unde se aplica LCA

ISO14044:2006 – Management de mediu – LCA

Alatura-te noua in protejarea mediului!
Ce putem face
or contact us