Metoda de evaluare EIO-LCA (economic-input-output life cycle assessment), estimează materialele și resursele energetice necesare și emisiile în mediu rezultate din activități economice. Este o tehnică pentru efectuarea unei evaluări a ciclului de viață, cât și o evaluare a impactului asupra mediului al unui produs sau proces pe întregul său ciclu de viață (http://www.eiolca.net/Method/index.html).

Metoda utilizează informații despre tranzacțiile din industrie, achiziții de materiale din alte industrii și informații despre emisiile directe în mediu ale industriilor, pentru a estima emisiile totale pe întregul lanț de aprovizionare (http://www.eiolca.net/Method/index.html).

Metoda EIO-LCA poate fi aplicată în cazul oricărei activități economice pentru a estima utilizarea resurselor de apă (m3), utilizarea resurselor alimentare (kg), utilizarea resurselor energetice (KWh), utilizarea resurselor energetice (kcal), toate acestea fiind corelate cu analiza economică a intrărilor și ieșirilor. Cel mai frecvent această metodă este aplicată la scară locală și regională. (John Sherwood et al. 2017).

Reprezentare grafică metoda de evaluare EIO-LCA (John Sherwood et al. 2017)
Analiza compartivă din cadrul EIO-LCA (John Sherwood et al. 2017)
Alatura-te noua in protejarea mediului!
Ce putem face
or contact us